Coraz częściej stosowaną praktyką jest tłumaczenie prac dyplomowych na języki obce. Jest to konieczne, gdy chce się kontynuować edukację za granicą, przydaje się też osobom, które chcą, aby ich praca zdobyła szersze grono odbiorców.