ciekawostki język angielskiJęzyk angielski należy do grupy zachodniej rodziny języków germańskich. Kształtował się na terenach Anglii w czasach anglosaskich. W wielu krajach świata, międzynarodowe wpływy militarne naukowe, polityczne i kulturowe jakie wywierało Imperium Brytyjskie, a później także Stany Zjednoczone, przekształciły ówczesny język w lingua franca (język komunikacji międzyetnicznej). Język angielski jest powszechnie nauczany jako drugi język. Jest także oficjalnie używany w wielu byłych koloniach brytyjskich (w Kanadzie, Australii, Nowej Zelandii, Republice Południowej Afryki, Irlandii). Stał się również językiem pracy organizacji międzynarodowych. Z historycznego punktu widzenia angielski powstawał w oparciu o liczne dialekty, które nosiły wspólną nazwę języka staroangielskiego i w V wieku zostały wprowadzone przez anglosaskich kolonizatorów na ziemie Wielkiej Brytanii. Po podbiciu Normandii w 1066 roku, staroangielski przekształcił się w angielski średniowieczny, bogaty we francuskie zapożyczenia. Etymologicznie, słowo „angielski” wywodzi się od nazwy starogermańskiego plemienia Anglów.

Współczesny angielski ukształtował się dzięki tzw. procesowi przemieszczenia się samogłosek w XV wieku.  Jego popularność jako języka obcego jest często tłumaczona dużą liczbą zapożyczeń z francuskiego, łaciny i greki. Większość angielskich terminów naukowych i technicznych posiada łacińskie korzenie. Ułatwia to tłumaczenie tekstów technicznych z angielskiego na polski, jednak z drugiej strony stwarza wiele pułapek, które specjaliści nazywają „fałszywymi przyjaciółmi tłumacza”.

Współczesny angielski jest językiem komunikacji międzynarodowej w dziedzinach takich jak biznes, finanse, prawoznawstwo, logistyka, lotnictwo, medycyna i farmacja.

Ciekawe fakty o angielskim:

 • jest uważany za język ojczysty dla około 400 milionów osób, a ponad miliard ludzi używa go jako drugiego języka. Tymczasem zajmuje on dopiero trzecie miejsce na świecie, za chińskim i hiszpańskim.
 • Najstarsze angielskie słowa mają ponad 14 tysięcy lat i wywodzą się z języków należących do rodziny indoeuropejskiej. Do grona tych wyrazów należą w szczególności: apple (apal), gold (gold), tin (tin), bad (bad)
 • pierwsze słowo wypowiedziane przez człowieka na Księżycu to „OK”
 • ustawodawstwo amerykańskiego stanu Illinois zakazuje komukolwiek mówienia po angielsku, ponieważ oficjalnym językiem tego stanu jest amerykański.
 • Angielskie słownictwo jest jednym z najbogatszych na świecie i liczy w przybliżeniu 800 tysięcy wyrazów, przy czym rdzenny użytkownik języka nie używa ich więcej niż 20 tysięcy. Do porozumiewania się wystarczy natomiast od 1,5 tysiąca do 2 tysięcy słów. Jest to także język zawierający najwięcej synonimów.
 • Żadne angielskie słowo nie rymuję się z wyrazami orange, month, purple i silver
 • nazwy wszystkich kontynentów zaczynają się i kończą na tę samą literę np. „Europe„, „Africa„, „Asia
 • najbardziej powszechną literą alfabetu je E, najrzadziej używaną natomiast Q
 • najdłuższe słowo, jakie można wpisać, używając tylko jednego rzędu klawiszy na klawiaturze to TYPEWRITER
 • słowo „slave” (niewolnik) pochodzi od nazwy plemienia Słowian. Niegdyś, germańskie plemiona sprzedawały Rzymianom słowiańskich więźniów jako niewolników.
 • Słowo „abracadabra” pojawiło się pierwszy raz w starożytnym Rzymie. W ten sposób nazywano część modlitwy do boga Abraxasa.
 • Według danych słownika Oxford English Dictionary słowo „pneumonoultramicroscopicsilicovolcanokoniosis” jest najdłuższym angielskim słowem. Po polsku oznacza ono „chorobę płuc spowodowaną wdychaniem pyłów kwarcu”.
 • jedyny liczebnik, w którym ilość liter zgadza się ze znaczeniem to „four” (cztery).
 • „uncopyrightable” – najdłuższe słowo, w którym żadna litera nie powtarza się.
 • „goodbye” wywodzi się od „God bye” co w staroangielskim oznaczało „niech Bóg będzie z tobą”.
 • W XIX wieku dwudziestą siódmą literą alfabetu był znak „et” (&)