W dzisiejszym świecie trwa dyskusja czy tłumacza można traktować jak drugiego twórcę. Rzeczywiście – czerpie on inspirację z oryginału i tworzy swoiste nowe dzieło, wyrażając te same myśli w języku przekładu, ale za pomocą innych środków językowych. Taki zabieg nie ma jednak miejsca w tekstach specjalistycznych – tutaj przekład musi być jak najbardziej wierny oryginałowi. W takim wypadku artyzm tłumacza polega przede wszystkim na znalezieniu jak najbardziej precyzyjnych relacji między pojęciami i terminami należącymi do dwóch odmiennych języków. Jest to szczególnie istotne w przypadku tłumaczeń medycznych, których jakość wpływa na zdrowie i życie ludzkie.

Ponad wszystko tłumacz specjalistycznych tekstów medycznych musi mieć świadomość, że nieumiejętne tłumaczenie może w skrajnym przypadku skutkować zagrożeniem ludzkiego życia, a autor tłumaczenia ponosi wówczas tego pełne konsekwencje. Potrzebne jest zatem nieustanne i regularne pogłębianie specjalistycznej wiedzy, tym bardziej, że niektórzy uważają, iż znaczenie wyrazów i terminów medycznych zmienia się mniej więcej w takim tempie, w jakim się pojawia. Faktycznie, branża medyczna i farmaceutyczna stawia na innowacyjne projekty, specjalizację dziedzin medycznych i rozwój nowej technologii. Tutaj spotyka się wiedza chemiczna, biologiczna i technologiczna, dlatego  tłumacz musi się orientować w najnowszych osiągnięciach oraz posiadać gruntowną wiedzę. Profesjonalistów ciągle dziwi i szokuje np. termin „wirusy Coxsackie” zapisany jako „Coxackie” czy „Kozackie” – nazwa ta pochodzi bowiem od miasta w USA nad rzeką Hudson, gdzie otrzymano pierwsze izolaty. Jednak takie błędy ciągle  pojawiają się w branżowej literaturze. Jeśli chodzi o sam termin izolatów, to trzeba również wiedzieć, iż odnosi on się do sposobu pozyskania wirusów. Jeśli wyhoduje się wirusa z próbki pobranej od nosiciela lub chorego, otrzymuje się izolaty wirusów (virus isolates) i nie powinno to sugerować umieszczenia pacjenta w „izolatkach wirusowych”, które to zalecenie niestety pojawiało się w przekładach. Są to przykłady prostych wpadek tłumaczeniowych, które wywołują uśmiech, ale chyba wszyscy wolimy sobie nie wyobrażać, co by było gdyby rzutowały one na zdrowie ludzi.

Rynek specjalistycznych tłumaczeń medycznych ciągle rośnie, szczególnie tych z zakresu języka angielskiego jest sporo – ma na to niewątpliwie wpływ coraz większa ilość naszych rodaków przebywających na wyspach. Tym samym wzrosła potrzeba tłumaczeń z języka angielskiego na polski różnorakiej dokumentacji związanej ze BHP – regulaminów, tekstów związanych z odszkodowaniami i niepełnosprawnością powypadkową czy tych z zakresu służby zdrowia (korespondencja, broszury informacyjne, ulotki). Ważną grupą tekstów medycznych, potrzebnych do funkcjonowania Polaków za granicą stała się indywidualna dokumentacja medyczna: książeczki zdrowia dziecka, kalendarze szczepień, wyniki badań czy zaświadczenia lekarskie. Każdy chcący podjąć leczenie w brytyjskiej służbie zdrowia powinien posiadać również karty leczenia szpitalnego, historię choroby czy przetłumaczone orzeczenia o niepełnosprawności. Jakościowo dobre tłumaczenia mają wpływ na przebieg naszego leczenia.

Z uwagi na kontakty handlowe między firmami medycznymi i koncernami farmaceutycznymi, również na tej płaszczyźnie potrzebne są fachowe tłumaczenia. Z Wielkiej Brytanii wywodzą się znane koncerny takie jak GlaxoSmithKline i AstraZeneca, tutaj także swoje siedziby założyły Pfizer, Novartis, La Roche czy Eisai. W związku z eksportem leków, potrzebne są tym samym specjalistyczne tłumaczenia dokumentacji rejestracji medykamentów, wyników badań klinicznych oraz dokumentacji klinicznej (ogłoszenia informujące o planowanych badaniach, wnioski, formularze, życiorysy badaczy, instrukcje dla laboratoriów, aptek czy protokoły badań). Tłumaczenia specjalistyczne dotyczą również dokumentacji firm związanych z branżą medyczną – katalogów sprzętu medycznego czy instrukcji obsługi aparatury medycznej, sprzętu medycznego i laboratoryjnego.

Trzeba sobie również uświadomić, że za rozwojem medycyny stoi przekład tekstów naukowych o tematyce medycznej publikowanych w międzynarodowych pismach.  Mają one duży wpływ na poziom osiągnięć naukowych i przepływ informacji między ośrodkami badawczymi. Tłumaczenie prac naukowych z języka angielskiego niewątpliwie przyczynia się do wzrostu fachowej wiedzy w kraju, a tłumaczenie dzieł polskojęzycznych zwiększa możliwość ekspansji myśli naukowej i eksportu krajowych osiągnięć medycznych za granicę. Liczba publikacji z tego zakresu sukcesywnie rośnie, co z jednej strony pozwala optymistycznie patrzeć w przyszłość tłumaczom specjalizującym się w tej dziedzinie, z drugiej zaś, obliguje ich do nieustannej pracy nad swoją techniką i precyzyjną znajomością słownictwa. Aby było możliwe realne nawiązanie współpracy między badaczami, potrzebny jest wysokiej jakości przekład. W zakresie tłumaczenia prac medycznych odpowiedzialność tłumacza jest bardzo wysoka, ponieważ nierzetelny przekład odbija się na opinii autora, może także przenieść określone straty materialne dla niego, a dodatkowo nieprzyjemne konsekwencje dla tych, którzy w swojej praktyce lekarskiej będą opierać się na źle przetłumaczonych badaniach medycznych.

Sami tłumacze przyznają, że ze względu na dużą ilość tłumaczeń w tej branży, zdarzają się tłumaczenia medyczne z angielskiego, bazujące na bezmyślnie kopiowanych frazach tłumaczonych przez tych, którzy sądzą, że ich wiedza medyczna jest wystarczająca. Co więcej, w literaturze medycznej, zarówno tłumaczonej i polskiej, można zaobserwować niepokojącą tendencję do pisania dokładnie tak, jak się mówi (np. związki chemiczne inaczej nazywamy na co dzień, a w literaturze powinny widnieć pod pełną nazwą encyklopedyczną) oraz do bezrefleksyjnego kopiowania angielskich struktur. Takie teksty mogą być przyjęte do publikacji i w konsekwencji zaburzać jakość rynku tłumaczeń i powodować nieporozumienia w terminologii medycznej. Dlatego przekłady tekstów medycznych powinny być wykonane przez doświadczone osoby, które nie tylko nie popełniają błędów podczas tłumaczeń, ale również wychwytują każdy z nich podczas dokonywania korekty gotowych już tekstów. Dlatego, jeżeli potrzebujesz wysokiej jakości specjalistycznych tłumaczeń medycznych wykonanych przez profesjonalistów i chcesz mieć pewność co do ich bezbłędności –  zgłoś się do naszego biura.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here